Młodzieżowy Champion Polski 😍

Młodzieżowy Champion Polski 😍

Młodzieżowy Champion Polski 😍 Nasza DORI- BAYLA Le Blanc Petite Mirage uzyskała potwierdzenie Mł.Ch.P. Ten tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów....
pl_PLPL